Якушинецька громада
Вінницький район, Вінницька область

Положення про центр

Додаток №1

До Рішення 5 сесії 7 скликання

від 19.02.2016 р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Якушинецької сільської ради

І. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області (далі – центр надання адміністративних послуг) є структурним підрозділом виконавчого комітету Якушинецької сільської ради  (далі – сільської ради), утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним сільській раді, у своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету Якушинецької сільської ради  (далі – виконавчому комітету), Якушинецькому сільському   голові,  діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) створений для реалізації принципів державної політики з питань надання адміністративних послуг громадянам  на території Якушинецької сільської  ради.

1.3. У своїй діяльності  Центр керується Конституцією України, Законами України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», указами і розпорядженнями  Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг, примірним положенням про Центр  надання адміністративних послуг, цим Положенням, іншими нормативними актами та розпорядженнями сільського голови.

1.4. Структура центру, його чисельність затверджуються сільською  радою за поданням сільського голови .  

1.5. Графік прийому суб’єктів звернень – щоденно, крім неділі, без обідньої перерви:

Понеділок- четвер : з 09:00 до 16:00

П’ятниця:  з 09:00 до 13:00

Субота : з 09:00 до13:00

Час опрацювання /передання документів

Понеділок- четвер : з 16:00 до 17:00

П’ятниця:  з 13:00 до 14:00

обідня перерва для працівників – 1 год. після початку четвертої години роботи почергово залежно від кількості відвідувачів у черзі.

1.6. Контакти:  

e-mail: yakushinecka-rada@ukr.net

Офіційна сторінка в мережі Інтернет: Yakushinecka - rada@ukr.net

Адреса: вул. Новоселів с. Якушинці  Вінницького району Вінницької області, 23222.

ІІ.  Основними завданнями  Центру є: 

2.1 Організація надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2 Спрощення процедури отримання адміністративних послуг, 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  та поліпшення якості їх надання.

2.3 Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг та дозвільних документів, що надаються через адміністратора.

ІІІ. Центр надання адміністративних послуг:

3.1. Забезпечує документообіг, взаємодію між адміністраторами Центру та  суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.2. Контролює додержання суб’єктами надання адміністративних послуг за направленнями строків розгляду послуг.

3.3. Заносить дані до єдиної інформаційної комп’ютерної бази даних про адміністративні послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" суб’єктами надання адміністративних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

3.4. Інформує сільського голову про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг , документів дозвільного характеру суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.5. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, документів дозвільного характеру.

3.6. На офіційному веб-сайті сільської  ради веде розділ "Центр надання адміністративних послуг", що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

3.7. Здійснює контроль за додержанням посадовими особами, уповноваженими надавати адміністративні послуги, термінів розгляду та передачі у Центр результатів адміністративної послуги.

3.8. Порушує клопотання перед сільським  головою щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи   Центру.

3.9. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури отримання адміністративної послуги та документів дозвільного характеру.

ІV. Керівник Центру: 

Центр очолює керівник Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою. На посаду начальника Центру призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування.

Керівник Центру:

4.1 Здійснює керівництво центром та роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

4.2. Організовує діяльність Центру, в тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходи до підвищення ефективності роботи Центру;

4.3. Координує діяльність адміністраторів Центру, контролює якість та своєчасність виконання ними обов'язків;

4.4.Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.5. Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції сільському голові щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

4.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

4.7. Може здійснювати функції адміністратора;

4.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр.

V. Адміністратори центру: 

5.1. На  посади адміністраторів Центру призначаються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування .

5.2.Основні завдання адміністратора:

5.2.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог і порядку надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру;

5.2.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання, з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

5.2.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг, дозвільних документів (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

5.2.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5.2.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

5.2.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

5.3. Адміністратор має право:

5.3.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

5.3.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги, документа дозвільного характеру  без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

5.3.3. Інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

5.3.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, документа дозвільного характеру;

5.3.5. Порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення його ефективної роботи.

6.  Керівник Центру у своїй діяльності керується цим Положенням та вищезазначеними законами підпункту 1.3 пункту 1 цього положення.

Адміністратори Центру керуються посадовими інструкціями, затвердженими розпорядженням сільського  голови.

7. Сільська рада  та виконавчий комітет сільської  ради створюють умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Центру, забезпечує їх приміщенням, укомплектовує офісними меблями, засобами зв’язку (модемом або виділеною лінією), комп’ютерною, офісною технікою, необхідними канцтоварами та інформаційними стендами.

 Секретар сільської ради                             Костюк К.М.