Якушинецька громада
Вінницька область, Вінницький район

Вимоги до надавача медичних послуг

Дата: 05.06.2018 09:07
Кількість переглядів: 716

Фото без опису

Фото без опису

 

КАБІНЕТ MIHICTPIB УКРАЇНИ

                  ПО CTAH ОВА

 

від 28 бе резня 2018 р. № 391

 

Ки ів

 

Про затвердженн я  вимor  до  надавача  послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних кошті в

уклада ються договори про медич не обслуговува ни я населення

 

Відповідно до части ни сьомоі' статтl 18 Основ законода вства України про oxopo н у здоров' я KaSi нет ii ні стрі в Украл н и поста новл яс:

l . Затве рдити вимоги до нада ва ча посл у г з медич ного обслугову ванн я населения, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються поговори про медичне обслуговування населення, що додаютьс я.

2. Llя  noc танова  на би рас  чиннос тi з  дня  li  оп ублікува ння,  крім  абзацу т је тього  за тве рдже них  ціс ю   noc та новою   вим ог,   який   на fiиpae   чиннос тi э 1 січня 2019 року.

 

 

 

 

Фото без описуВ. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

 
  Фото без опису
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віннtтць ка обласна державна адміністрація

Фото без описуN.4524/0 1.0 1 -05/5. 18 від 25.05.201 8

 

ЗАТВЕРДЖЕ НО

поста новою Кабінет      Міністрів України від 28 fiерезн я 2018 р. № 39 l

 

 

ВИМОГИ

до нада ва ча посл yr з медичного обслу гову ва ння населенн я, з яким головними розпорядниками Ѕюдже тни х кош тів укладаютьс я догово ри п ро медичне обслуговуванн я населе ння

 

На явність ліцензії на провадження господарс ької діялЬності з медичної практики , i нших дозвlльних документі в, передбачених законом

Наявнlсть у надавача неоfiхідної для наданн я послуг з медичного обслуговування населе ння (медич них пос.зуг) за договором матеріально — технічноl оaзи, яка відповlдас  вимогd›і  Гdлузевих  стандартlв  у  cфepl oxopo ни здоров’я, п римі рних табелі в мате ріально -тех ні ч ного осна ще н н я , затверджених РОЗ

ha явність уыов для медичного обслугову вання та ві льного доступу до Оудівепь i прим іще нь надавач а медичних посту г ocifi з інвалідністю та lнших bi dЛОМОбільних rpyп населенн я відповідно до законодавства

Ревстрапі п надавач а як  юридичної  ocoои (крім  де ржавноі  а fio кому на.яьної уста нови ) afio я к фізичної особи — підп риемця

Відпо відні сть кри те ріям. уста новсеним у порядку ВИhористанн я кошті в вlдпо відної fiюджетноі' пpor paх4и, на вик она нн я якої укладаються договори п ро медичне обсл угову ван ня населен ня.

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь