Якушинецька громада
Вінницька область, Вінницький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування

Дата: 20.01.2022 12:35
Кількість переглядів: 503

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Детального плану території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення у с. Якушинці, вул. Барвінкова, Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області».

Акроніми та абревіатури
ДБН                Державні будівельні норми
ДПТ                Детальний план території
ДДП                Документ державного планування
ДСТУ             Державний стандарт України
ДСанПіН        Державні санітарні правила і норми
ПЗФ                Природно-заповідний фонд
СЕО                Процедура стратегічної екологічної оцінки документу державного планування
с.                     Село
вул.                 Вулиця
ТОВ                Товариство з обмеженою відповідальністю

 

Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

  1. Інформація  про замовника :

Якушинецька сільська рада Вінницького району Вінницької області.

Юридична адреса: 23222, Вінницька обл., Вінницький район, с. Якушинці, вул.  Новоселів,1      тел./ факс: (0432) 56-75-19. Контактний email: yakushinecka-rada@ukr.net .

Сайт https://yakushynecka-gromada.gov.ua

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

ДПТ - містобудівна документація місцевого рівня, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення та розвиток території у межах населеного пункту, уточнює положення генерального плану населеного пункту.

ДПТ розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Даний ДПТ розробляється на територію в межах с. Якушинці, Вінницького р-ну, Вінницької обл.  для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення –відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

ДПТ загальною площею 30.16 га для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення у с. Якушинці, вул. Барвінкова, Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області, розроблено відповідно  до  рішення №82/2 2 сесії 8 скликання  від 15.12.2020 р. Якушинецької сільської ради «Про надання дозволу на розроблення та виготовлення детального плану території забудови земельних ділянок Хоменка Андрія Степановича в с. Якушинці Вінницького району, Вінницької області».

Під час проектування ДПТ враховано містобудівну документацію вищого рівня: генеральний план с. Якушинці, виконаний НВПП «Анкор», м. Вінниця та затверджений в 2011 р.

Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки ДДП «Детального плану території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення у с. Якушинці, вул. Барвінкова, Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області».

Детальний план розробляється у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами 2 і 3 статті 3. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Детальним планом передбачається розміщення об’єктів, що належать до другої категорії видів планованої діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Територія детального планування загальною площею 30.16 га розташована в центральній частині планувальної структури с. Якушинці та прилягає до його південної межі. На даний час земельні ділянки в межах території ДПТ мають виробниче та громадське призначення, з розташуванням на них виробничих будівель, будівлі школи, дошкільного навчального закладу, спортивного майданчика.

На основі аналізу існуючої містобудівної ситуації населеного пункту та наявної містобудівної документації, детальним планом території передбачається:

- розпланування території ДПТ під розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення;

- розпланування та впорядкування вулично-дорожньої мережі із врахуванням сформованою генеральним планом розпланувальної структури території житлової забудови в межах проектування;

- узгодження вулично-дорожньої мережі та інфраструктури території житлової забудови із планувальною структурою генерального плану с. Якушинці;

- врахувати принципові містобудівні та інженерно-транспортні рішення затвердженого і діючого генерального плану с. Якушинці;

- визначити розпланування житлових будинків та об’єктів громадського призначення в просторовій структурі житлової забудови;

- передбачити об’єкти торгово-побутового обслуговування населення території житлової забудови;

- передбачити планування території дитячого садка в урахуванням його добудови та розширення;

- передбачити забезпечення території необхідними мережами та об’єктами інженерної інфраструктури.

По території частково прокладені мережі газопостачання низького тиску, повітряні та кабельні лінії електропередачі напругою 0.4-10 кВ та водопровід від артезіанських свердловин.

Газопостачання

По сусідніх вулицях проектуються дві гілки газопроводів середнього та низького тиску, ГРП, до яких будуть приєднані газопроводи до запроектованої житлової забудови.

Електропостачання

Електропостачання будинків і споруд та освітлення вулиць і проїздів виконується повітряними та кабельними лініями електропередач напругою 0.4-10 кВ. На території також розміщено 5 трансформаторних підстанцій.

Водопостачання

Водопостачання кварталу передбачається від існуючих свердловин розташованих на території житлової забудови.

Каналізація

Відведення побутових стоків від житлової забудови передбачається до очисних споруд, які проектуються згідно рішення Якушинецької ОТГ.

Водовідведення поверхневих вод здійснюється за рахунок вертикального планування території з очищенням забруднених поверхневих стічних вод локальними очисними установками Makbox Rain

 

4. Ймовірні наслідки.

В процесі розробки Детального плану розробляються проектні рішення щодо розміщення територій житлової забудови, експлуатація яких може здійснювати вплив на довкілля та здоров’я населення. Впровадження проектних рішень ДПТ в частині будівництва житлових та інфраструктурних об’єктів може призвести до тимчасових негативних наслідків, зокрема атмосферного забруднення, збільшення шумового навантаження на території та забруднення території відходами будівництва, необхідність водопостачання та водовідведення.

Основні екологічні проблеми території та природоохоронні цілі визначають рамки обсягу стратегічної екологічної оцінки:

а) ймовірні види впливу для довкілля, в тому числі для населення

забруднення повітря викидами від транспорту та будівельної техніки під час реалізації проектних рішень;

–  акустичне забруднення під час виконання будівельних робіт;

– в період виконання будівельних робіт вплив на водне середовище лише в використанні води для господарчо-побутових потреб;

– під час експлуатації об’єкта забруднення повітря можливе при маневруванні автотранспорту на автостоянках та гаражах, продуктами спалювання палива в енергетичних установках (опалювальних котлах), при експлуатації очисних споруд;

– під час експлуатації об’єкта вплив на водне середовище обмежується використанням води з артезіанських свердловини, утворенням господарсько-побутових стоків, можливість забруднення поверхневих стічних вод з території автостоянок та майданчиків збереження твердих відходів;

– негативний вплив на грунт при виконання будівельних робіт – порушення рослинного шару ґрунту, можливість забруднення ґрунтів паливно-змащувальними матеріалами, збільшення площ з твердим покриттям;

- негативний вплив на рослинний і тваринний світ - можливе зменшення  біорізноманіття, через руйнування існуючих біотопів;

– на соціальне середовище та здоров’я населення – негативні наслідки для здоров’я населення може зумовити забруднення від діяльності транспорту або надмірного шумового тиску, позитивні наслідки – забезпечення населення якісним житлом з розвинутою інфраструктурою району, наповнення бюджетів різних рівнів.

б) для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка, яка розглядається ДПТ, знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, не відноситься до територій Смарагдової мережі, не включає прибережних захисних смуг водних водних об’єктів. Згідно схеми регіональної екомережі Вінницької області, територія с. Якушинці належить до Галицько-Слобожанського національного субширотного екокоридору.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні рішення ДПТ не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, через віддаленість до кордонів сусідніх з Україною держав та локальний масштаб проектних рішень.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного ДДП), а також інші планувальні альтернативи, які включатимуть прогнозування та оцінку ситуації у випадку затвердження різних варіантів проектних рішень в складі ДДП.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана):

- доповіді про стан довкілля у Вінницькій області;

- статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля у Вінницькій області;

- відомості про стан та місце розташування об'єктів ПЗФ;

- пропозиції  щодо зміни існуючого функціонального   використання території;

- відомості про інтенсивність руху на автомобільних дорогах;

- відомості про агровиробничі групи ґрунтів;

- відомості про складності будівельних умов;

- відомості про тваринний та рослинний світ;

- топографічну основу і набір профільних геопросторових даних ДДП «Детального плану території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення у с. Якушинці, вул. Барвінкова, Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області»  з планувальними альтернативами;

- відкриті картографічні джерела, космічні знімки.

Для аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі просторового розташування об’єктів території, методичні та методологічні підходи ландшафтного планування та інші методики, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Основним критерієм стратегічної екологічної оцінки ДДП є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності, обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища та розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення. Для чого рекомендується:

- опрацювати в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і існуючі біотопи;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку села та підвищення якості  життя населення.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

а) встановлення просторових планувальних обмежень навколо проектних об’єктів, які можуть нести негативний вплив на довкілля та здоров’я населення;

б) встановлення можливих часових обмежень функціонування об’єктів території;

в) планувальні альтернативи для території;

г) компенсаційні заходи, що сприятимуть пом’якшенню можливих негативних наслідків впровадження ДДП.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП.

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території розробки ДДП «Детального плану території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення у с. Якушинці, вул. Барвінкова, Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області».

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Якушинецької сільської ради громадськість має право надати зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - «Детального плану території для розміщення багатоквартирної житлової забудови з об’єктами громадського призначення у с. Якушинці, вул. Барвінкова, Якушинецької об’єднаної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області».

Зауваження та пропозиції подаються до відділу архітектури та містобудування до 04.02.2022 року:

поштова адреса — 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці вул. Новоселів, буд.1       

електронна адреса — yakushinecka-rada@ukr.net

контактний телефон — (0432) 56-75-19, 56-75-18

Контактна особа замовника: Начальник відділу архітектури та містобудування Якушинецької сільської ради ­– Томашевська Марина Валеріївна.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь