Якушинецька громада
Вінницька область, Вінницький район

Правила застосування пестицидів і агрохімікатів сільгоспвиробниками

Дата: 09.05.2023 11:43
Кількість переглядів: 349

 

Фото без опису

В Україні порядок транспортування, зберігання та застосування  засобів захисту рослин регламентовано нормативно-правовими документами, серед яких:

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Закон України «Про пестициди і агрохімікати»;

- Закон України «Про захист рослин»

- Державні санітарні правила транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві ДСП 8.8.1.2.001-98;

Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів в народному господарстві України ДСП 382-96;

- «Інструкція з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 19 лютого 2021 року №338.

Дані нормативні документи є частиною законодавства України та обов'язкові для дотримання всіма підприємствами, установами і організаціями, приватними господарствами та особами, що проводять будь-які дії з пестицидами. 

Основні вимоги щодо безпечного застосування засобів захисту рослин:

 • Застосування засобів захисту рослин повинно здійснюватись на основі проведених суб’єктом господарювання обстежень угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження,  сховищ тощо та бути екологічно та економічно обґрунтованими;
 • Асортимент, сфера застосування пестицидів, норми, кратність обробок, строк останньої обробки (в днях до збирання врожаю), строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних/ механізованих робіт повинні відповідати «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», а також в Додатку до Переліку, а також інструкції, що містяться на етикетці пестициду. Перелік пестицидів розміщено на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html).
 • Зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах.
 • Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинен бути відповідний Допуск (посвідчення) для проведення цих робіт. Порядок отримання Допуску (посвідчення) визначено постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. №746;
 • Неухильне дотримання вимог техніки безпеки під час роботи із засобами захисту рослин.
 • При роботі з пестицидами обов’язковим є використання спецодягу та засобів індивідуального захисту, які використовуються згідно встановлених інструкцій
 • Під час роботи з засобами захисту рослин не палити, не вживати напої та їжу.
 • Фізичні особи та суб’єкти господарювання, які застосовують засоби захисту рослин, зобов’язані завчасно повідомляти органи місцевого самоврядування про заплановане застосування засобів захисту рослин шляхом надання повідомлення про застосування засобів захисту рослин (далі - завчасне повідомлення) за три доби до запланованого їх застосування.

Завчасне повідомлення подається фізичною особою та суб’єктами господарювання до органів місцевого самоврядування, на адміністративній території яких (з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру території застосування засобів захисту рослин) планується застосування засобів захисту рослин. У разі якщо територія, на якій планується застосовування засобів захисту рослин, знаходиться на адміністративній території двох чи більше органів місцевого самоврядування (з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру території застосування засобів захисту рослин), завчасне повідомлення подається до всіх таких органів місцевого самоврядування.

Завчасне повідомлення повинно містити таку інформацію (п. 6 Р.ІІІ Інструкції…):

 • дата і час початку робіт із застосування засобів захисту рослин;
 • територія майбутнього застосування засобів захисту рослин (площа (га), кадастровий номер (за наявності), місце знаходження ділянки тощо);
 • назва препарату, діючі речовини та клас небезпеки запланованих до застосування засобів захисту рослин;
 • спосіб (метод) застосування засобів захисту рослин;
 • терміни ізоляції бджолиних сімей відповідно до класу небезпеки засобів захисту рослин;
 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) для фізичних осіб або повне найменування для суб’єктів господарювання;
 • дані для зв’язку з фізичними особами та суб’єктами господарювання (номер телефону та адреса електронної пошти);
 • відомості про сільськогосподарську культуру, що обробляється засобами захисту рослин.
 • Доведення змісту завчасного повідомлення до відома власників пасік здійснюється шляхом його опублікування на офіційній інтернет-сторінці органів місцевого самоврядування або в засобах масової інформації місцевого рівня або оголошення завчасного повідомлення по радіо та/або телебаченню місцевого рівня, а також шляхом його надсилання особистим повідомленням на телефон чи на електронну адресу, зазначені під час реєстрації або кочівлі пасіки. Рекомендуємо розміщувати друковані повідомлення у громадських місцях на дошках об’яв тих населених пунктів, біля яких буде проводитись застосування пестицидів.
 • Завчасне повідомлення про використання засобів захисту рослин на одній земельній ділянці (декількох земельних ділянках в одній місцевості) подається кожного разу фізичними особами та суб’єктами господарювання до органів місцевого самоврядування в разі використання засобів захисту рослин.
 • Заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.
 • Під час обробки не квітучих рослин слід враховувати, що в радіусі 10 км від території, що обробляється пестицидами, можуть знаходитись інші квітучі медоноси, у т.ч. й дикоростучі (різнотрав’я, деревні рослини (акації, липи) та ін.., тому застосовувати засоби захисту рослин необхідно із дотриманням усіх вимог безпеки, незалежно від рослин, які обробляються.
 • У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;
 • Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку, не менше:

– при авіаційному – 1000 м (з урахуванням напрямку вітру),

– при вентиляторному обприскуванні – 500 м,

– при штанговому і гербігації дощуванням – 300 м

 • Швидкість вітру під час застосування пестицидів: до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне);
 • Роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +10° C.
 • При застосуванні пестицидів необхідно враховувати напрям вітру  та не допускати знесення шлейфу пестициду на прилеглу територію;
 • Машини та механізми, які використовуються для внесення засобів захисту рослин. повинні бути технічно справними.
 • Використання авіації для внесення пестицидів проводиться на основі «Правил організації та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві»,  Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, інших нормативно-правових документів.
 • Проведення сільськогосподарських робіт на ділянках, де були застосовані пестициди, і допуск на них людей дозволяється тільки після закінчення строків, що гарантують їх безпеку у відповідності до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», Додатків до «Переліку...», інструкцій з безпечного застосування пестицидів, регламентів зазначених в переліку Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» та в доповненнях до нього. Ці строки регламентовані з урахуванням фізико-хімічних властивостей пестицидів, кумулятивних властивостей, токсичності, віддалених ефектів, стійкості в навколишньому середовищі, умов застосування, препаративних форм, видових особливостей рослин і фази їх розвитку, характеру робіт, що виконуються та інш. При цьому враховується (для кожного конкретного препарату) можливе надходження в зону дихання працюючих парів пестицидів або їх метаболітів, ґрунтового пилу, який містить токсичні речовини, резорбцію хімічних речовин крізь шкіру при контакті з рослинами, а також подразнюючу дію пестицидів.
 • Застосування пестицидів повинне бути організоване таким чином, щоб попередити їх надходження в повітряне середовище в концентраціях, які перевищують допустимі.
 • У масштабі району (області) забороняється повсюдна, одночасна обробка рослин однотипним препаратом, яка може обумовити масове надходження в атмосферне повітря населених пунктів аерозолю та парів токсиканта. Такі ситуації регулюються календарним графіком робіт, чергуванням асортименту препаратів в період інтенсивних обробок.
 • У випадку перевищення гігієнічного нормативу вмісту пестициду в атмосферному повітрі населених пунктів, подальше застосування цього препарату припиняється (або препарат замінюється іншим) до моменту стійкого зниження його концентрації нижче ГДК (ОБРВ).
 • На територіях великих господарств, а також районів (області), необхідно обмежувати повсюдне багаторазове і тривале застосування пестицидів, які за критеріями токсичності та віддаленої дії віднесені до II та III класів небезпечності, а за критеріями стабільності в ґрунті, коефіцієнтами міграції ґрунт-повітря - до I та II класів небезпечності (у відповідності з "Гігієнічною класифікацією пестицидів за ступенем небезпечності", ДСанПін 8.8.1.002-98). При плануванні сівозмін у господарствах, окремі великі масиви культур, що потребують багатократних обробок рекомендується розташовувати на відстані 1 км від населених пунктів з урахуванням сезонної рози вітрів. Біля населених пунктів доцільно планувати посадку культур, які не потребують багатократних хімічних обробок протягом сезону.

 

 

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА
АВІАЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ України

(витяг)

Виконання авіаційних робіт по застосуванню пестицидів у сільському і лісовому господарстві повинно здійснюватися у відповідності до вимог "Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України", ДСП 382-96, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.96 р. N 382.

Для виконання авіаційно-хімічних робіт, в першу чергу, повинні використовуватись постійні аеродроми і вертодроми. Використання для виконання авіахімічних робіт тимчасових аеродромів (вертодромів) може бути дозволено тільки за умови відсутності у замовника постійного аеродрому (вертодрому) та в разі забезпечення його механізмами приготування робочих розчинів (сумішей) і погодження з установами територіальної Держсанепідслужби і Мінекобезпеки.

Постійні сільськогосподарські аеродроми і вертодроми, з яких виконуються робочі польоти по застосуванню пестицидів і агрохімікатів, повинні мати санітарний паспорт на право експлуатації (додаток 1), а тимчасові – дозвіл (додаток 2), які оформляються  щорічно     санепідслужбою  і   затверджуються     Головним  державним санітарним    лікарем    території    за    погодженням    з    територіальними     установами Мінекобезпеки.

При проведенні авіаційно-хімічних робіт можуть застосовуватися тільки пестициди і агрохімікати, що пройшли державну реєстрацію і дозволені для застосування у народному господарстві України   авіацією.

Перед початком виконання авіаційно-хімічних робіт їх організатор видає працівникам, що мають допуск наряд на виконання робіт з пестицидами агрохімікатами (додаток 7) і проводить інструктаж на робочих місцях з усій працівниками щодо заходів безпеки під час роботи з пестицидами і агрохімікатами, також щодо запобігання забрудненню їх залишками продуктів харчування навколишнього природного середовища, а також надання першої допомоги у разі негативних явищ (отруєння, аварії тощо).

Авіаційне застосування пестицидів можна проводити тільки після фітосанітарного та екологічного обґрунтування необхідності його проведення і погодження не менше ніж за одну добу перед початком робіт з територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби та Мінекобезпеки.

Замовник авіаційно-хімічних робіт, за три доби до початку авіаційних обробок, повинен здійснити такі запобіжні заходи:

а) поінформувати населення даної місцевості через засоби масової інформації (радіо, пресу, телебаченню) про місце, строки, термін проведення обробок пестицидами і агрохімікатами; про заборону ближче 1 км від місця обробок здійснювати сільськогосподарські та інші роботи, випасати тварин; про необхідність вивезення пасік до іншого місця медозбору на відстань понад 5 км від місць проведення авіаційних обробок сільськогосподарських культур пестицидами, на період до 5 діб;

б)  встановити спеціальні попереджувальні знаки безпеки з вказівкою кінцевого строку очікування на відстані 300 м від оброблюваних ділянок, а також на дорогах, що проходять через ці ділянки та на дорогах, які ведуть до сільгоспаеродрому або вертодрому.

Після проведення всіх заходів безпеки, пов’язаних із авіаційним застосуванням засобів захисту рослин, замовник повинен повідомити про це органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби та Мінекобезпеки .

Авіаційно-хімічні роботи в сільському господарстві по застосуванню пестицидів повинні виконуватись на робочій висоті до 3 м над об'єктом обробки і проводитись в ранкові і вечірні години дня, при відсутності повітряних потоків, швидкості вітру, що не перевищує 3 м/сек. (дрібнокрапельне обприскування) і 4 м/сек (крупнокрапельне обприскування) та температурі повітря, що не перевищує +22 град. С.

При виконанні робочих польотів командиру повітряного судна забороняється:

а)    порушувати діючі технології авіаційно-хімічних обробок;

б)  використовувати не відремонтовану і не відрегульовану авіахімапаратуру;

в)     застосовувати пестициди і агрохімікати без наземної сигналізації;

г)   виконувати польоти із завантаженими баками обприскувачів над населеними пунктами та водоймищами;

д)   виконувати польоти без об’єктивного контролю за витратою робочої рідини в баках обприскувачів;                                             

е) проводити авіаційне обприскування пестицидними препаратами у водоохоронних зонах і на затоплюваних територіях;

є) проводити    обприскування сільськогосподарських та інших угідь, на яких знаходяться люди або домашні тварини.

Забороняється проводити авіаційні обробки пестицидами усіх груп токсичності, з метою боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, лісів та інших угідь, що розташовані ближче:

а)    5 км від місць постійного перебування медоносних пасік;

б) 2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасу свійських тварин, об'єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних та зоологічних заказників тощо);

в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахоферм, посівів сільськогосподарських культур, що використовуються у їжу без термічної обробки (цибуля на пір'я, селера, кріп, огірки, помідори, полуниці, малина та ін.), а також садів і виноградників та місць проведення сільськогосподарських робіт.

 

Основні правила застосування пестицидів і агрохімікатів для населення

 

Громадянам, які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур для правильного та безпечного використання засобів захисту рослин на присадибних та дачних ділянках слід дотримуватись основних правил:

 • для обробки індивідуальних садів і городів засобами захисту рослин в межі населеного пункту застосовувати препарати, які дозволені для роздрібного продажу населенню згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (https://mepr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007--1328.html;
 • купувати засоби захисту рослин необхідно у офіційних дистриб’юторів або спеціалізованих магазинах; Необхідно звертати увагу на наявність етикетки, де повинно бути вказано місце та дату виробництва, термін придатності, об’єкт обробки та інша інформація, що характеризує пестицид;
 • не допускати можливості доступу до препаратів сторонніх людей, дітей, домашніх тварин;
 • дотримуватись інструкцій щодо застосування пестициду, вказаних на етикетці;
 • під час роботи з засобами захисту рослин не палити, не вживати напої та їжу;
 • під час проведення робіт дотримуватись загальних вимог щодо використання засобів індивідуального захисту органів дихання та очей, шкіри рук;
 • після проведення робіт потрібно ретельно мити з милом руки, інші відкриті ділянки тіла та змінити одяг; 
 • у разі підозри на отруєння відразу звернутися до лікаря, показати лікарю етикетку від препарату або повідомити, яким засобом проводилась обробка;
 • необхідно попереджати жителів прилеглих домогосподарств про місце та час застосування пестицидів;
 • на час оброблення рекомендовано щільно зачиняти вікна та двері осель, господарських споруд, прикривати колодязі;
 • застосування пестицидів для захисту зелених насаджень дозволяється тільки з 22 до 7 годин ранку при мінімальних висхідних повітряних потоках та швидкості вітру не більше 3- 4 м/с;
 • не допускати зносу шлейфу пестициду від обприскувача на прилеглі території, побутові речі, одяг, городні рослини, які потрапляють в їжу у свіжому вигляді (перо зеленої цидулі, салати, ягоди суниці, малини, смородини і т.п.) та інше;
 • не допускати отруєння медоносних бджіл, враховуючи вимоги «Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 19 лютого 2021 року №338.
 • заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл. Під час обробки не квітучих рослин слід враховувати, що в радіусі 10 км від території, що обробляється пестицидами, можуть знаходитись інші квітучі медоноси, у т.ч. й дикоростучі (різнотрав’я, деревні рослини (акації, липи) та ін.), тому застосовувати засоби захисту рослин необхідно із дотриманням усіх вимог безпеки, незалежно від рослин, які обробляються.

При проведенні обробок індивідуальних садів і городів засобами захисту рослин, також необхідно дотримуватися вимог ст. 103 «Зміст добросусідства» Земельного кодексу України, відповідно якої:

1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

У відповідності до ст. 104 «Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку» вищевказаного кодексу України, власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

Дотримання вищезазначених правил є запорукою збереження власного здоров’я та попередження забруднення навколишнього природного середовища!

Порушення вимог нормативних та законодавчих актів тягне за собою притягнення винних до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності. Встановлення та відшкодування завданих збитків відбувається у порядку, передбачених чинним законодавством України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь