Якушинецька громада
Вінницька область, Вінницький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 12.12.2018 13:55
Кількість переглядів: 363

 

        Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельних ділянок загальною площею 26,2 га для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в селищі Березина в межах кварталу (вулиця Проектна, 4 в с. Березина, автомобільна дорога М-21 Житомир – Могилів – Подільський (через Вінницю), вул. Незалежності селища Березина та вул. Проектна, 9 селища Березина Вінницького району Вінницької області.

 1. Інформація  про замовника :

Виконавчий комітет Якушинецької сільської ради.

Юридична адреса: 23222, Вінницька обл., Вінницький район, село Якушинці, вулиця  Новоселів тел./ факс: (0432) 56-75-14, тел. 56-75-19

Контактний email (сайту) yakushynecka-gromada.gov.ua

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку  в межах населеного пункту для розміщення садибної житлової забудови – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Детальний план території земельних ділянок загальною площею 26,2 га для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в селищі Березина в межах кварталу (вулиця проектна, 4 в с. Березина, автомобільна дорога М-21 Житомир – Могилів – Подільський (через Вінницю), вул. Незалежності селища Березина та вул. Проектна, 9 селища Березина Вінницького району Вінницької області, розроблено відповідно  до  рішення 15 сесії 7 скликання  від 25.05.2018р. Якушинецької сільської ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в с. Березина».

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: генеральний план селища Березина, виконаного ПП «Науково-виробниче підприємство «Анкор»» та затвердженого в 2017 р.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Територія детального планування загальною площею 26,2 га, під житлову забудову розташована в південно-східній частині планувальної структури селища Березина вздовж магістральної автомобільної дороги М-21 Житомир-Могилів-Подільський.

На основі аналізу сформованої генеральним планом населеного пункту містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації детальним планом території передбачається:

 • розпланування двох земельних ділянок загальною площею 1,828 га (0,910+0,918га), розташованих в північно-західній частині кварталу під садибну житлову забудову, а також ділянки площею 0,754 га під зблоковану малоповерхову забудову, котра розташована в центральній частині планувальної структури кварталу;
 • розпланування та впорядкування вулично-дорожньої мережі із врахуванням сформованою генеральним планом розпланувальної структури кварталу житлової забудови в межах вулиць Незалежності, Проектна 13, Барське шосе, пров. Проектний 12;
 • узгодити вулично-дорожню мережу та інфраструктуру території кварталу із планувальною структурою генерального плану селища Березина;
 • врахувати принципові містобудівні та інженерно-транспортні рішення затвердженого і діючого генерального плану селища Березина;
 • визначити розпланування садибних житлових будинків та зблоковану забудову в просторовій структурі житлового масиву;
 • передбачити об’єкти торгово-побутового обслуговування населення масиву;
 • передбачити забезпечення території необхідними мережами та об’єктами інженерної інфраструктури.

Детальний план реалізовується першочергово в частині малоповерхової садибної та зблокованої забудови за кошти власників.

Будівництво багатоповерхової забудови, об’єктів соціальної сфери може здійснюватися на наступних етапах при наявності бюджетних коштів, або коштів інвесторів. Програма реалізації будівництва на ділянці багатоповерхової забудови визначається окремим детальним планом даної території.

       По території кварталу частково прокладені мережі газопостачання середнього та низького тиску, під’єднаних до існуючого ШУ-570, лінії електропередач на опорах, приєднаних від ШТП-902, ЛЕП 10 кВ та побутова зливна каналізація. Ці мережі проходять в основному по вулиці Незалежності і прилеглих проектних житлових вулицях.

 • Газопостачання

По території проходить дві гілки газопроводів середнього та низького тиску, до яких під’єднані будівлі, що запроектовані раніше. До цих газопроводів приєднані проектні газопроводи до запроектованої житлової забудови кварталу і з’єднані із загальною мережею газопостачання населеного пункту Березина.

 • Електропостачання

Існуюча ЛЕП 10 кВ, котра проходить по пров. Проектний 12,  і котра має охорону зону по 10 м в кожну сторону, проектними рішеннями перекладається підземним кабелем, що дає можливість ефективно використати під забудову земельні ділянки.

Частина існуючих опор внутрішньоквартальних ліній електропередач демонтується у зв’язку із переплануванням дорожньотранспортної мережі. Електропостачання будинків і споруд та освітлення вулиць і проїздів запроектовано повітряними лініями 0,4 кВ на опорах.

Лінії електропередач підключаються до існуючої ШТП-902.

 • Водопостачання

Водопостачання запроектовано згідно мережі, розробленої генеральним планом селища Березина в єдиній системі від централізованих мереж «Вінницяводоканал».

  Водогони закладені по всіх житлових вулицях і проїздах, що забезпечує водопостачанням всіх об’єктів забудови кварталу.

 • Каналізація

Відповідно до водопостачання забудови, самопливна побутова каналізація також  передбачена централізованою і під’єднується до міських мереж м. Вінниці згідно генерального плану.

         Водовідведення поверхневих вод здійснюється по проїжджих частинах вулиць та проїздів, а частково - по рельєфу в північно-східному напрямку. 

Об’єкт планованої діяльності не відноситься до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і не підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території села Березина, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Не передбачаються.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

             В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку села та підвищення якості  життя населення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Виконавчий комітет Якушинецької сільська ради.

Юридична адреса: 23222, Вінницька обл., Вінницький район, село Якушинці, вулиця  Новоселів тел./ факс: (0432) 56-75-14, тел. 56-75-19

Контактний email (сайту) yakushynecka-gromada.gov.ua контактна особа – Присяжнюк Володимир Федорович.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 27 грудня 2018 року).

 

 

Сільський голова                                                        В.С. Романюк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь